20 نکتۀ تاریخی در سالروز همه پرسی «جمهوری اسلامی»/ تعطیل رسمی اما بی‌ آیین خاص

[ad_1]


در پی تأسیس جمهوری اسلامی نیاز به سرودی تازه بود. اولین سرود بر اساس شعر ابوالقاسم حالت ساخته شد: شد جمهوری اسلامی به پا/ که هم دین دهد هم دنیا به ما… بعدتر اما سرود تغییر کرد چون بیش از یک دقیقه بود و در جایی فرود داشت و شنونده می پنداشت تمام شده حال آن که ادامه می یافت. با ‌ این حال بیت اول به عنوان خواست اصلی از برپایی انقلاب و جمهوری اسلامی در خاطره ها ماند: شد جمهوری اسلامی به پا/ که هم دین دهد هم دنیا به ما

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.