چگونه به طور موثر سازماندهی رویداد پارکینگ

[ad_1]

هنگامی که برنامه ریزی یک رویداد حیاتی و در عین حال اغلب نادیده گرفته شده از جنبه های این رویداد است انطباق پارکینگ. این درست است به خصوص در هنگام تبدیل یک فضا است که به طور معمول مورد استفاده برای پارکینگ به طور موقت پارکینگ. مراحل زیر کمک خواهد کرد که به شما در سازماندهی وضعیت پارکینگ به طوری که آن را منظم و امن است.

  • تعیین که در آن پارکینگ منطقه خواهد بود. منطقه پارکینگ باید به راحتی در دسترس از محل رویداد. باید یک برآورد روشنی از تعداد شرکت کنندگان انتظار. پارکینگ خود را باید قادر به نگه داشتن حداقل نیمی از این تعداد است. اگر شما از یک رویداد مانند یک روز تمام خیابان جشنواره که در آن مردم خواهد بود آمدن و رفتن خود به خود برنامه یک سوم کفایت خواهد کرد هر چند بیشتر بهتر از کمتر است.
  • به وضوح علامت پارکینگ منطقه. اگر آن را بسیار بزرگ و تعداد برخی از “مناطق” به طوری که مردم می توانند به راحتی تعیین محل خودرو خود را در هنگام خروج. تعیین و برچسب یک یا بیشتر معلولان مناطق پارکینگ. مطمئن شوید که منطقه صندلی چرخ دوستانه و به وضوح مشخص شده است.
  • تعیین بارگذاری منطقه. ترین رویدادهای حرفه ای تحویل کامیون ها و تجهیزات ویژه ای نیاز دارد. تعیین بهترین منطقه برای تخلیه. بلوک این منطقه طوری است که این رویداد را برانگیخت نه پارک وجود دارد. در موارد اضطراری این نیز می تواند به عنوان یک فضای پارکینگ برای کارکنان اورژانس مانند آتش نشانی یا EMTs. مطمئن شوید که به وضوح علامت بارگذاری منطقه و ارتباط آن محل به تحویل کارکنان به طوری که خدمات مواد غذایی و تحویل وانت ایجاد نمی ازدحام در بخش دیگر از پارکینگ.
  • تعیین بهترین راه برای جریان ترافیک. خواهد شد در پارکینگ یک راه کوچه و یا می شود آنها را به اندازه کافی گسترده به جای دو وسایل نقلیه ؟ دوباره به وضوح علامت گذاری جهت ترافیک باید جریان و همچنین به عنوان خروجی و ورودی. تعیین مناطقی که عبور و مرور را مجاز به راه رفتن. کلید منظم بسیاری است که به وضوح بگویید رانندگان و عبور و مرور آنچه که انتظار می رود.
  • استخدام خدمه پارکینگ. هر اپراتور باید از پوشیدن لباس رنگ روشن

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.