وکیل پایه یک دادگستری – گروه وکلای پارسا

به موجب قانون دادرسی بایستی کل کسانی که مسائلی در امور قضایی دارا‌هستند از نماینده قانونی مشاوره و هدایت بخواهند و نماینده آنها در همین وکیل های کرج مراجع قضایی باشد. برای مثال شخص در زندان باشد و احتیاج به نماینده قانونی برای برخی از کارها داشته باشد. ماده 81 آئین طومار لایحه رسمی استقلال کانون وکلای دادگستری در مقام بیان ضمانت اجرایی عدم رعایت تعهد مذکور، وکیلی را که به واسطه وکالت از اسرار موکل با خبر شده و آن را افشا نماید، قابل تعقیب و مشمول مجازات انتظامی دانسته است؛ اعم از این که اسرار مزبور مربوط به دستور وکالت باشد یا این که مربوط به شرافت و حیثیت و دارای موکل. نماینده قانونی حقوقی معاضدتی وکیلی هست که از سوی دادگستری در میان وکلای دادگستری گزینش می شود تا به رخ رایگان وکالت فردی را که در مراجع قضایی پرونده داراست بر عهده بگیرد. در این خصوص مدل نماینده قانونی انتخابی به چندین گونه تحت تقسیم می شوند. آیا هدف ما از نماینده قانونی انتخابی یاری گرفتن از او برای امور قضایی می باشد یا این که امور غیر قضایی؟ ولی بعضا از مردمان به خاطر بضاعت مالی و یا به دلایل دیگر از اختیار نمودن وکیل به جهت دفاع جلوگیری می کنند. در همین راستا هم به نظرات مختلف فقها و حقوق دانان می پردازیم. معمولا در جامعه کنونی ما افراد سوای مشورت کلیدی یک وکیل اقدام به بستن قراردادهای کاری و سرمایه گذاری می نمایند. گاهی نیز از طرف شخصی به جهت شخصی دیگر وکیل اختیار می شود. وکیلی که حرفه ابلاغ عالی داشته باشد در اکثری از مورد ها و در پرونده های متفاوتی چیره بودن همین ویژگی منجر پیروزی نماینده قانونی در پرونده خواهد شد. کارآموز وکالت هنوز زمان کارآموزی را به پایان نرسانده است و هنوز در آزمون اختباری کمپانی نکرده میباشد و مستلزم اخذ عنوان نماینده قانونی مبنا یک دادگستری گذراندن این دوره و موفقیت در آزمون اختیاری است. در نصیب دیگری از دادنامه ذکر شده آمده است: «اگر حق عزل وکیل توکیلی، خواسته موکل بوده باشد، باید در مدرک وکالت اول به آن تصریح میشد». وکلای پایه یک دادگستری از وکلای سکو یک جامعه وکلا و به رسمی مسلط هستند. از وظایف با یک نماینده قانونی این هست که بر همه قوانین و مواد قانونی آگاه باشد خصوصا قوانین دارای ربط یا پروندهای که اخذ کرده است، همینطور می بایست حساس اشراف کامل کلیهی جزئیات و کلیات پرونده را تجزیه و تحلیل و بررسی نماید و از نحوه مواد قانونی و .. شیوه حل قابل قبولی به جهت حل پرونده بیابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.