هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بنابراین شرکت تولید کننده بایستی مهم اعتنا به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اهمیت اعتنا به موضوعاتی چون افزایش توان هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی است که به جهت افزایش شتاب و اقتدار اتومبیل آیتم استفاده قرار می گیرد ، برای این که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت نمایید همین آیتم یکی از موردها اضطراری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی است که سطح آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کار گیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می‌گردد و به همین عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن حادثه میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط حیاتی طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب تولید و طراحی این قطعه را میتوان یک کار طاقت فرسا و تهی دست به علم منحصر در حیث گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که قیمت خودرو بالا میرود و افراد توانایی خرید یک اتومبیل پرقدرت و اهمیت میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب مینمایند که کارگزاشتن این قطعه سبب بروز ویژگیهای مختلفی در اتومبیل نیز میشود. چنانچه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی شتاب و کارایی بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اصلی طراحی و ساخت همین قطعه اساسی دارد، دوران و هزینهای میباشد که شما باید به جهت آن در حیث بگیرید، ساخت هدرز را میتوان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ متاع و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی کلیدی کمترین مقاومت از اگزوز ماشین بیرون می گردند و پروسهی انجام این رخداد کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اصلی مانیفولد، بسیار پر سرعت و آسانتر است و همین مسئله خود میتواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه دارای هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.