مواد عایق الکتریکی و طبقه بندی آنها. مواد عایق الکتریکی الیافی – جامعه – 2022

دارای این هم اکنون ، یک عایق معمولی اذن می دهد جریان پس از چند صد ولت عبور کند. آنان وزن سیمهای معلق را تحمل می کنند فارغ از این که اجازه دهند جریان از برج به زمین منتقل شود. رویکرد دیگر سوق دهی جریان ترک است. درصورتیکه سوق‌دهی هادی قلیل باشد به این مضمون‌ می باشد که رسانه در جریان جریان مقاومت می کند. تمام خطوط برق ما از ساماندهی فلزات تشکیل شده است. ما یکی از از ساخت کنندگان و تامین کنندگان پیشرو در چین هستیم، خوش آمدید برای خرید محصولات برند های مشهور در سهام حیاتی بها مناسب از ما. همین به مقاومت رسانا دارای شهرت است. پلی متیل متا کریالات در اوایل به عنوان جایگزین شیشه بطور وسیعی در صنعت های پنجره سازی و شیشه اندازی کاربرد یافت. پلی استایرن و اکریل و نیتریل بوتادین استایرن هم در مراتب بعدی پس از پلی وینیل کلراید قرار دارا‌هستند . عمده بسپارهای پرمصرف تولیدی در صنعت پتروشیمی، شامل پلیاتیلن، پلیاتیلنترفتالات، پلی پروپیلن، پلی وینیل کراید، پلیاستایرن و اکریلونیتریل بوتادین استایرن است. پلیاتیلن که عمدتا در سه گروه پلی اتیلن سنگین، سبک و سبک خطی تولید می شود مالامال مصرف ترین بسپار دنیا است. رشد پرسرعت مصرف پلی اتیلن ترفتالات و پلی پروپیلن نسبت به پلی وینیل کلراید سبب شوید که این بسپار از جایگاه دومی بسپار پر مصرف عالم به جایگاه چهارم پس از پلی اتیلن تر فتالات و پلی پروپیلن نزول نماید. برای یاری به اختلاط دقیق رزین و هاردنر، تولیدکنندگان اغلب اجزا را فرموله مینمایند تا نسبت اختلاط سادهای را که محاسبهی آن براساس وزن یا حجم آسان هست را در اختیار اعضا قرار دهند. این الکترونها و یونهای آزاد شده به نوبه خویش عجله می گیرند و در واکنش زنجیره ای به اتمهای دیگر عکس العمل می کنند و حامل بار بیشتری ساخت می کنند. یک فلز کل الکترونهای پوسته بیرونی خود را به استخر الکترون اهدا می کند. بسپارها یا این که پلاستیکهای مهندسی به گروهی از پلاستیکها که از خاصیت مکانیکی و حرارتی بالایی برخوردار بوده و به طور کلی در برعلیه اعمال توشه و حرارت و خوردگی اندک و بیش، مقاومت از خویش نشان می دهند، گفته عایق برق ساکن میشود. اما در عمل ، هر ماده به برهان همزن گرمایی کمی الکترون آزاد دارد. همین به عنوان ولتاژ خرابی همین ماده شناخته می شود. رزین اپوکسی نسبت به دیگر رزینها به علت خاصیت مکانیکی بالا و مقاومت در برابر تخریبهای محیطی کاربردهای بیشتری در فضای خارج داراست (نظیر کاربرد انحصاری آن در اجزای هواپیما). اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه نردبان عایق الکتریکی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.