مصرف نمک (سدیم) زیاد چه بلایی سر بدن ما میآورد؟

یافته ها: پس از اجرای تمام مطالعه به این نتیجه اصلی رسیدیم که مقدار کلرید سدیم مصرفی روزانه در افراد 60-20 سال جامعه ما 9.7 گرم (3.0±9.3 برای مردان و 3.8±9.7 برای زنان) بوده است که همین میزان در مقایسه اساسی رژیم غربی (12-10 گرم) کمتر می باشد اما گشوده نیز بیش از مقادیر سفارش شده (6 گرم) می باشد و همینطور مقدار مصرفی سدیم روزمره 165.6 میلی مول برآورد گردید. همین آبجی و اخوی در طول برنامه کمتر وزن خود از یک رژیم غذایی کمنمک، قند و چربی تغذیه خواهند شد؛ ولی برنامه غذایی آنها کماکان سرشار از پروتئین است. مدیرعامل کمپانی کربنات سدیم کاوه فیروزآباد گفت: دارای دقت به این که ساخت کارخانه مراغه پاسخگوی نیاز مملکت نبود، فیروزآباد را به تیتر مقصد سرمایهگذاری برای احداث سوله کربنات سدیم تعیین کردیم چرا که این حوزه‌ حیاتی معادن آهک و نمک است. به عنوان مثال، روغن ماهی برای قلب اثرگذار است، البته حیاتی اثر خفیف لخته شدن خون است. مطابق گزارشها یوان زای ۹ ساله و همشیره کوچکترش یوان بائو که یک سال و هشت ماه سن دارد، ستارههای جذاب باغوحش شین هوای تایپه میباشند البته اخیرا ارتقا وزنشان سبب ساز نگرانی شده است. آنها همینطور تشویق خواهند شد تا بازیهایی را که توسط مراقبان طراحی شده انجام دهند تا آنان را فعال نگه دارد و چربی بسوزانند. در کنار رژیم غذایی، قرار می باشد پانداها به ورزش و داشتن سبک زندگی فعالتر تشویق شوند. وزن این پانداها در حالا حاضر به ترتیب ۱۱۵ و ۷۰ کیلوگرم است. در بیانیه باغوحش آمده هست که همین حیوانات هنوز سالم میباشند و این اقدامات پیشگیرانه بوده و به جهت «کمک به آنان به جهت رسیدن به وزن ایدهآل» طراحی شده است. ما کل مطالعات را اصلی حضور اشخاص پایین درمان دارای همودیالیز ترکیب کردیم که در آن پیامدها دربین اشخاص اخذ کننده سدیم پائین در مایع دیالیز و افرادی که سطح ها بالاتری را اخذ میکردند، مقایسه شدند. مدام می بایست حیاتی ان عنصر حیاتی نگهداری تام کار کرد. پس از مصرف این مقدار از دارو، باید غلظت الکترولیت­های سرم مریض به ویژهکلر و بیکربنات بررسی شده و در شکل نیاز دوباره تجویز شود. اصلی این حال، بخش اعظم اشخاص به مراتب بخش اعظم از میزان نیاز تن خود سدیم مصرف می کنند. در صورتی که شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد خرید سدیم پرکلرات لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.