مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در صورتیکه راننده فاقد بیمه شخص ثالث در رخداد رانندگی زیاندیده باشد نیز ممکن است اهمیت مشکلاتی مواجه شود. از طرفی کمپانی بیمه طرف قرارداد حیاتی خودروی مقصر نیز ممکن می باشد در پرداخت خسارت به راننده زیاندیده فاقد بیمه شخص ثالث ایراداتی به وجود آورد. آیا می توان جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث را کمتر داد؟ جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث در وضعیت عادی قابل عفووبخشش و تخفیف نمی باشد و کاهش جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث به عنوان تخلف نمایندگی بیمه محسوب میشود. در صورتیکه صاحب خودروی فاقد بیمه نامه شخص ثالث قصد معامله آن را داشته باشد ابتدا می بایست برای وسیله نقلیه خود بیمه فرد ثالث تنظیم نماید چرا که قابلیت و امکان خرید و فروش خودرویی که زیر پوشش بیمه فرد ثالث وجود ندارد وجود ندارد. چ – از در آغاز تا انتهای پیچ ها. ۵- نداشتن سابقه محکومیت از حیث ارتکاب جنایات عمدی، سرقت، توطئه در امانت، دریافت فرآورده به عنف و جنحههای مربوط به منافیات عفت. در شکل نداشتن بیمه فرد ثالث در تصادفات، چه شخص مقصر باشد و چه زیاندیده؛ به مشکلات جدی بر خواهد خورد. همانطور که در قسمتهای قبل تفسیر دادیم به استدلال اجباری بودن بیمه فرد ثالث برای همه دارندگان وسیله نقلیه، نداشتن آن حتی به جهت مدت یک روز عواقبی در پی خواهد داشت. نور این چراغها در روز بایستی از فاصله 35 متری قابل دیدن باشد. ۵- چنان چه وسیلهی نقلیه اصلی علایم و تجهیزات پیشبینیشده در همین آییننامه نباشد. در مواقعی که حرکت وسیلهی نقلیه در راههای عمومی طبق لحاظ کارشناس فنی شهربانی یا ژاندارمری به واسطهی معایب و نواقص مکانیکی، خطرناک باشد، پلاک آن اخذ و پس از رفع معایب و نواقص و معاینهی دوباره مسترد میشود. ۳۴- راننده: کسی که جهت دهی وسیلهی نقلیه را به وسیله فرمان یا به وسایل دیگر به عهده داشته باشد. هر گاه مأمور راهنما در محل تقاطع راهآهن حضور داشته باشد عبور از تقاطع بایستی با امر او انجام گیرد. در صورتیکه حادثهای رخ دهد و کاهش از 16 میلیون تومان به خودروی خسارت دیده ضرر و زیان وارد کند، به جهت اخذ ضرر و زیان از بیمه نیازی به کروکی و گزارش پلیس نیست. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم نمونه سوال ها آیین نامه رانندگی همراه مهم جواب لطفا از برگه ما بخواهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *