رونمایی از تیم منتخب 1400 فوتبال ایران – ورزش سه

ضروری به ذکر هست که تاکنون و در نقطه نهایی نظرسنجی برترین سرمربی 1400 فوتبال ایران، بیش از 800 هزار نفر در نظرسنجی تلگرام و در بقیه پلتفرمها نیز چیزی در همین حدود مشارکت کردند تا دارای حضور حدود دو میلیون کاربری مخاطبان “ورزش سه” رکورد نظرسنجی فوتبالی در فضای مجازی ایران شکسته شود. با توجه به آرای مخاطبان ورزش سه در وب سایت و شبکههای اجتماعی گوناگون، علی قلیزاده وینگر تیم شارلوا، ذخیره وحید امیری در ادغام گروه گوشه ای سال فوتبال کشور ایران قرار میگیرد. وب سایت “ورزش سه” در هفته اخیر مهم برگزاری 4 نظرسنجی در همکاری مهم مخاطبان، برترین بازیکنان هر پست را معرفی کرد و اکنون در نقطه نهایی این نظرخواهی، 11 بازیکن برتر بههمراه جانشینها، انتخاب شدهاند. آچار فرانسه فوتبال ایران، سال ۱۴۰۰ را هم دارای تراز کیفیای شبیه سالیان قبل و فارغ از کمترین نوسان پشتسر گذاشت. نوراللهی بهجز یک بازی (عراق) که به استدلال کرونا غایب بود در هیچ مسابقه دیگری در گروه ملی غیبت نکرد و یک سال خوب را زیر لحاظ دراگان اسکوچیچ پشت سر اخبار فوتبالی پرسپولیس گذاشت. انتقال امتحان ولی قرار بود در تابستان انجام شود ولی در غایت عشق سردار به طلاق از زنیت سبب تغییر‌و تحول تصمیم ناگهانی بایر شد تا سردار بهعنوان خرید زمستانی به توده سرخپوشان آلمانی بپیوندد و تحت نظر جراردو سیوانه تمرینات خود را شروع کند. پاسهای خوب او در بازی اخیر لورکوزن در مقابل آتالانتای ایتالیا در لیگ کنفرانس نیز نشانگر این بود که او در آنجا نیز شیوه خویش را پیدا خواهد کرد. بازیکن ایرانی دوچندان باکیفیت، در خدمت تیم و بهخصوص دارای بازیخوانی عالی در میدان. در باب اعتماد کادرفنی استقلال به مهدیپور این بس که او در این فصل بهجز دیدار هفته نخست، در همگی 22 هفته پس از آن در ترکیب دارای آبیپوشان به میدان رفته و مهم تصویب 5 پاس گل، بهترین پاسور صدرنشین لیگ برتر محسوب میشود. او موفقیتهای بی شماری در سال خورشیدی گذشته داشت و بدل به ستاره مجموعه باشگاهیاش شد. او در او‌لین بازی سال آینده مقابل کره نقشی مهم در پیروزی احتمالی سفیدپوشان جمهوری اسلامی ایران دارد. او در بازی قهرمانی برابر پیکان نیز یک گل زد تا در نقش ستاره قهرمانی ظواهر شود. یزدانی در ادغام استقلال عالی و موءثر ظواهر میشد تا اینکه پس از تغییرات روی نیمکت آبیپوشان، کارایی او نیز کلیدی ترقی بزرگی همپا شد. امیری ۳۳ ساله، امید متعددی دارد تا اهمیت تکرار نمایشهای درخشانش در سال جدید، در ادغام گروه ملی برای جامجهانی نیز قرار بگیرد. دارای انتها نظرسنجی بهترین بازیکنان فوتبال جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته، تیم قسمتی سال 1400 معرفی میشود. نزدیک ترین رقیب او در همین پست امید ابراهیمی ستاره تیم الوکره بود که او نیز سال فراموشنشدنی را در فوتبال قطر پشت سر گذاشت. کنعانیزادگان سالی پرحاشیه را پشت سر گذاشت و در صورتی که در ۱۴۰۱ قلیل حاشیهتر باشد میتواند قابلیتهای ویژه خویش را بیش از پیش در اختیار گروه قرار دهد. برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کارگیری از اخبار مجموعه فوتبال داماش گیلان ، شما احتمال دارد می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.