خانه – كفش تابا

به هر اکنون تقدير اينگونه بود كه من فارغ از كمترين اطلاعاتي از شهر و كشوري كه مثل تمام آن جوانان جوياي كار، آمال و روياهايم را آنجا ميديدم وارد يكي از شگفتانگيزترين كلانشهرهاي کفش اسپرت مردانه در تبریز دنیا شدم. به طور همزمان شدن اين چند واقعيت تاريخي، مجال كمنظيري به وجود آورد و موجب شد طي به عبارتی تعدادی سال، سيل جوانان ايراني جوياي كار به سوي سرزمين آفتاب تابان سرازير شود. اين مدت زمان مصادف است کلیدی آخرين سالهاي دهه شصت خورشيدي، زمانيكه اقتصاد ايران آن گاه از پشتسر گذاشتن هشت سال نزاع خانمانسوز حساس عراق، اصلی چالشهاي سنگيني دست به گريبان بود و وضعيت نامناسب اشتغال براي جوانان جوياي كار، به اشتياق آنها براي كار در خارج از كشور دامن زده بود. در آخرين سفرم، يك كار از لحاظ بدني سخت و خطرناك و سنگين در يك كارگاه آهنگري تولید اسكلت ساختمان پيدا كردم. من هم حدود دو سال فارغ از ويزا در همان كارگاه مشغول آهنگري و جوشكاري بودم و شرايط نسبتا خوبي داشتم ولي به احترام التماس مادربزرگم كه عاشقانه دوستش داشتم، آن موقعيت عالی را رها كردم و به ايران بازگشتم كه ولی بد نیز کمبود زیرا بهطور كاملا اتفاقي وارد دنياي ديگري شدم و شرايط اجتماعي و ماليام تغيير كرد؛ من، خبرنگار شدم. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي اثرات پاشنه هاي متعدد بر روي دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت بزرگ پا و بعد از آن مقايسه پاشنه هاي مختلف کفشهاي مورد به کار گیری اهمیت يکديگر مي باشد.روش بررسي: شیوه مطالعه بصورت تجربي و تعداد تمام نمونه ها را 148 نفر تشکيل مي دادند که همگي آن‌ها زنان مشغول به کار داراي 20-35 سال سن بوده و دست کم به مدت 3 سال متوالي از کفش داراي يک گونه پاشنه به کار گیری مي کردند و در طول روز اکثرا بصورت ايستاده يا در هم اکنون منش رفتن قرار داشته اند.روش گردآوري دیتا ها بدين ترتيب بوده که ابتدا اطلاعاتي از قبيل سن، قد، وزن و دسته کفش مورد به کار گیری در پرسشنامه ثبت شده و آنگاه کلیدی بازدید و معاينه عارضه ها و ضايعات گوناگون زانو، مچ پا و پاي اشخاص گزینه بررسي قرار گرفته و در سطح آخر دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت تبارک پا حیاتی استفاده از گونيامتر اندازه گيري شده است.يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد که به کارگیری از کفشهايي اهمیت پاشنه هاي متعدد در محل فعالیت تغيير محسوسي بر روي اکثر دامنه حرکتي و انعطاف پذيري مفاصل مچ پا و پاي اشخاص ندارد ولي استعمال از کفش داراي پاشنه سه سانتيمتري اختلاف معني داري را در حرکات چرخش روبه درون مچ پا و خم کردن انگشت تبارک پا نسبت به ساير کفشها نشان داده است. روایت اين خانواده جوان به شدت مرا ذیل تاثير قرار اعطا کرد و هرچند از فكر «اونور آب» منصرف نشدم البته مصمم شدم كه اهمیت احتياط بيشتر به روياي خارج فكر كنم. آن هواپيما را ميشد به اتوبوس سرويس كارگران يك كارخانه تشبيه كرد كه ماموريت داشت ما جوانان «عشق بیرون و دلار» را از پايين شهر تهران، يكراست چیره شود به پايتخت يكي از صنعتيترين و پيشرفتهترين قدرتهاي اقتصادي جهان. در آن سالها از نظر نمودار جمعيتي، ايران کلیدی ميانگين سني حدود هجده سال يكي از جوانترين كشورهاي جهان به حساب ميآمد. سه سال گذشت و من چندين شغل گوناگون را در ايران تجربه كردم و در اكثر آن‌ها نسبتا غالب بودم اما «خارج» و درسر داشتن يك تصور، خيال، رويا، توهم يا هر حس ديگر درست يا نادرست، مانع از تمركز و عملکرد همیشگی روي پيشرفت در كارم شده بود. صندوقهاي پهناور امانت منحصربه‌فرد چمدان كه اهمیت سكه كار ميكنند را در محوطه ايستگاه قطار ميديدم البته كار حیاتی آن ها را بلد نبودم و ميترسيدم از كسي سوال كنم زیرا از زبان ژاپني نیز حتي يك كلمه بلد نبودم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *