حضرت یوسف – ویکی فقه

همسر عزیز گویا می خواست به آنان بگوید شما که دارای یک بار تماشا یوسف چنین عقل و هوش خویش را از دست دادید و بی خبر دست ها را بریدید و محو جمال او شدید و به مدحش گویش گشودید، چطور مرا ملامت می نمایید که صبح و شام مهم او می نشینم و بر می خیزم؟ البته دلیل روشن خدا (که در آیه شریفه فوق اشاره شد) که به شکل وحی و الهام بوده می باشد او را ازا ین فعالیت بازداشت. درصورتیکه یوسف به همسر عزیز هجوم برده و او فرار و گریز کرده و یا این که رو در رو به دفاع برخاسته است، مطلقا بلیز یوسف از جلو پاره خواهد شد. زمانی کاروانیان او را خارج آوردند به آن‌ها گفتند که این جوان، غلام زر خرید ما بود که از دست ما گریز کرد و به اینجا آمد و خویش را در این چاه نهفته کرده است. سومین می گفت : گیرم که خیر تمایل به جمال زیبایش داری و خیر نیاز به منزلت و مالش، البته آیا نمی دانی که او زن انتقام جوی خطرناکی میباشد و وسایل انتقام جویی را تماما در اختیار دارد؟ بیان همین جمله حساس آن عملی که بی اختیار و در حال بهت و حیرت از آنان سر زد و به جای میوه ها دست های خویش را بریدند، فرصتی به زلیخا اعطا کرد تا درد دل خود را به آن‌ها بگوید و علت عشق و علاقه آتشین خود را به اطلاع آن ها برساند و جواب ملامت های بیجایشان را بدهد و چنانکه خدای سبحان فرمود بدانها بگوید: «این میباشد آن جوانی که مرا درباره علاقه او ملامت می کردید و من می گویم که از وی کام خواستم البته او جلوگیری کرد و درصورتیکه امر مرا انجام ندهد بایستی زندانی شود و از اشخاص خوار و بی یوسف اسدی فرا بیمه میزان گردد» (۴۱۸). آری حضرت یوسفِ خدمتگذار، خواستار مقامی است، البته مقامی که بتواند آن را پلی برای اعتلای واژه حقّ و سرویس به مردمان قرار دهد. بایرامی در همین جلوس کرد اساسی تأکید بر این که سیاست سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس همانند کنگرههای شعر و ادبیات، تمرکززدایی و به کار گیری از ظرفیتهای استانی است، گفت: دفاع مقدس یک پدیده بینظیر است که می تواند محور و شعاع ادبی برای نسلهای آینده قرار گیرد، لذا ما در سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اهمیت برنامههای فرهنگی و ادبی بهدنبال نشان دادن همین اتفاق اهمیت هستیم. قلیل اندک یوسف متوجه شد که درهای تو در توی کاخ نیز به دستور او بسته شده هست و (به طوری که در بعضا از روایات آمده هست او هفت در را بست تا یوسف هیچ راهی برای فرار نداشته باشد و احتمال دارد حیاتی این فعالیت می خواست به یوسف بفهماند که نگران فاش شدن نتیجه فعالیت نباشد، چرا که هیچ کس را توان نفود به پشت این درهای بسته نیست) یوسف به طرف اتاق منحصر به فرد خوابگاه زلیخا راهنمایی می شد و چون باطن اتاق خواب شد زلیخا را دید که از خویش بیخود شده است و اهمیت بی صبری، مصمم است که از یوسف کامجویی نماید و تمامی این مقدمات را نیز برای این فعالیت مهیا ساخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *