جهانی شبکه اطلاعات بررسی

[ad_1]

جهانی اطلاعات شبکه یک با نام تجاری کسب و کار جدید ایجاد شده توسط Kevin Trudeau و دیگر ثروتمندان و افراد با نفوذ. برخی از مردم ایجاد شبکه اطلاعات جهانی (جین) از اعضای فراماسونری جامعه Bilderbergs ییل دانشگاه جمجمه و استخوان راز, جامعه, کمیسیون سه جانبه شورای روابط خارجی و بیشتر!

پیش از این هرگز در تاریخ به فرصتی مانند این شده است در دسترس عموم است. آیا تا به حال تصور آنچه در آن می خواهم برای پیوستن به یک جامعه مخفی و تبدیل شدن به ثروتمند و مشهور? چگونه زندگی خود را تغییر دهید ؟ چه کار می کنید ؟ با قدرتمند اتصالات و “داخل” اطلاعات چگونه می تواند شما را تبدیل زندگی خود و خانواده خود زندگی ؟

این زمین تکان دادن فرصت ایجاد شده برای کمک به بستن فاصله بین فوق العاده موفق نخبگان و “جو به طور متوسط”. با بیشتر و بیشتر مردم در حال افزایش به ثروت و رفاه و آزادی آن است که جین امیدوار است که استاندارد زندگی در جهان افزایش خواهد یافت. جین هدف این است که به ارائه یک محل امن برای اعضای آن را به ساخت پایاپای روابط بلند مدت است که به کمک آنها بهتر رسیدن به موفقیت شخصی و خواسته ها و رویاهای.

اعضای شامل بسیار انجام شده رهبران از انواع زیادی از صنعتی, مالی, سیاسی و اجتماعی, بخش. بسیاری از اعضای حرفه ای عمده دستاوردهای علمی تمجید و در سراسر جهان شهرت و دستاوردهای.

برخی از مردم شما می توانید ملاقات در فرد درون شبکه اطلاعات جهانی قدرتمند هستند و افراد با نفوذ از سازمانهای زیر:

o اخوان

o Bilderbergs

o شورای روابط خارجی

o رایگان فراماسون

o دانشگاه ییل جمجمه و استخوان Secret Society

o روشن فکران

o کمیسیون سه جانبه

o غیرمتعارف باشگاه

o و چند تن دیگر از نخبگان جوامع بین المللی

حال در ارتباط با این افراد و داشتن دسترسی به اطلاعات اختصاصی بنیانگذاران جین می خواهم به سطح زمین بازی به طوری که به طور متوسط مردان و زنان می تواند به افزایش سطح بهره وری خود عضویت در پایاپای فرصت های سرمایه گذاری و به سادگی به جهان را به مکانی بهتر است.

با ساخت این سری داده های در دسترس به صورت جهانی اطلاعات شبکه می تواند به توانمند سازی این مرد در خیابان به, بود و یا همه چیز و هر چیزی را بخواهند. و به این اتفاق می افتد و شادی را افزایش می دهد, ترس کاسته و مردم شروع به موفق تر از همیشه! نه به ذکر است فقر و برده داری و ناامیدی شروع به ناپدید می شوند از این سیاره و خشونت و جنگ را متوقف خواهد کرد وجود دارد.

هدف از جهانی اطلاعات شبکه است که به توپی که را قبلا راز اختصاصی و دانش پنهان نگه داشته و توسط طبقات حاکم. مردم شده اند سرکوب لباس شخصی پر از ترس و فقیر و بنده در جهت فاسد بخشی از نخبگان برای به دست آوردن قدرت خود را اعتبار و کنترل بیش از دیگران است.

صادق و خیرخواه اعضای نخبگان سازمان ها و جوامع می خواهید به خلاص شدن از شر جهان از استبداد سرکوب و کنترل مرکزی. از این رو شبکه اطلاعات جهانی متولد شد. جهانی اطلاعات شبکه است که در حال حاضر بر اساس برنامه دعوت تنها بر اساس.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.