اسید فسفریک؛ ویژگی ها، اطلاعات ایمنی و کاربردهای صنعتی

برای تشخیص همین اسید خاص از سایر «اسیدهای فسفریک» مانند پیروفسفریک اسید می توان از نام «اسید ارتوفسفریک» به کار گیری کرد. کلیدی همین وجود، اصطلاح «اسید فسفریک» اکثر زمان ها به معنای این ادغام یگانه هست . در این روش کانیهای فسفات را اصلی سولفوریک اسید ترکیب میکنند. نمک های فسفات از فسفریک به طور بزرگ در شوینده ها بهعنوان builder بهکار میرود. بکارگیری این ماده سبب دادن طعم تندی به خوراک شده، و از آنجا که به رخ انبوه ایجاد می شود، اهمیت قیمتی مناسب و تراکم مضاعف در دسترس میباشد. فسفریک اسید به تیتر طعم دهنده در صنایع غذایی و ایجاد مواد خوراکی آیتم به کارگیری قرار می فروش اسید فسفریک پودری گیرد. فسفر یک ماده معدنی است که در فضای سبز یافت می شود درحالی که فسفریک اسد ساخته دست انسان است.این ماده در کاربرد های متفاوتی از پاراگراف خوراکی ها به کار گیری می شود که در ادامه به آن اشاره خوا‌هیم کرد. در حالا حاضر، به جهت تولید و فروش اسید سولفوریک در این برهه زمانی وقتی مشکلی وجود ندارد اما باید توجه داشت که در طولانیمدت به برهان پارهای از مشکلات پیرامون صادرات اسید سولفوریک و یا حتی در حوزه فروش داخلی به خاطر این‌که موسسات تولیدکننده دیگری هم وجود دارند که در حوزه ساخت اسید سولفوریک در اکنون کار هستند، طرح جامع ساخت اسید فسفریک و اشکال کودهای شیمیایی را در امر عمل خود قرار دادیم که هماکنون نیز نزدیک به 6 ماه میباشد که قرارداد آن دارای یک کمپانی خارجی عقد شده می باشد و در حال تهیه مهندسی اساس و همینطور FS محصولات همین پروژه هستیم که تا پایان شهریور ماه، مهندسی اساس فراهم شده و در اولی ماه پاییز 1400، به جهت تعیین پیمانکار EPC جهت اجرای طرح، اقدامات لازم را شروع خوا‌هیم کرد. فاز دوم مربوط به ایجاد انواع کودهای شیمیایی فسفاته می باشد که از دو جهت نفعرسانی را در پی داراست که اولیه سبب میشود تا ارزش افزوده بالایی ساخت نماید و بعد از آن ایراد همگی کشاورزان را برای تامین کود فسفاته حل خواهد کرد. فسفات های آلی ترکیباتی هستند که انرژی اضطراری به جهت بخش اعظم واکنشهایی که در سلولهای زنده حادثه میافتند را آماده میکنند. بخش اعظم گستره ترکیبات فسفر در مخلوط شوینده های جامد است که سدیم تری پلی فسفات یکی از از آنهاست. علاوه بر ایجاد فسفریک اسید و برخی فسفاتها که ترکیبات حساس هستند، سایر ترکیبات (CACO3CAF2)هم تولید میشوند، از طرف دیگر واکنشهایی که در آن مهم از فی مابین رفتن سولفوریک اسید، ترکیباتی ایجاد می‌گردد که از لحاظ تجاری کماهمیت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *