آموزش چرایی استفاده از پلنیوم باکس (کانال باکس)

پلنوم باکس پیش عایق شده به همراه روزنه خطی، اسلوت، و قوسی نموده است.به مراد صرفه جوئی فراتر در انرژی سرمایشی و یا این که گرمایشی مصرفی ، در کنار پلنوم باکس پیش عایق شده ، لوله فلکسی بل عایق شده آن را به رخ یک پکیج تام ارائه می شود. بدنه ی اصلیِ فیلتر باکس شامل یک باکس هوا(پلنیوم باکس) از متاع ورق استیل یا این که ورق گالوانیزه اصلی پوشش رنگ کوره ایِ استاتیک ، در سپس ها متنوع و استاندارد می باشد. جهت پرهیز از هرگونه نشت هوا و افت فشار و غربت از تبادل دمایی در دربین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور دوری از انتشار صدای هوای شناور در داخل پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که این که خارجی آن از عایق الاستومری به کار گیری میشود. جهت غربت از هرگونه نشت هوا و افت فشار و پرهیز از تبادل دمایی در دربین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور غربت از انتشار صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که این که خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری به کارگیری میشود. کلیدی دقت به این که لاین اصلی کانال هوا از سقف کاذب عبور می کند، جهت وصال هوای کانال کلیدی به روزنه ها از سازه ای به اسم پلنیوم باکس به کار گیری می شود. دریچه های اسلوت در اکثر اوقات مورد ها به همپا یکپلنیوم باکس در پانل های سقف کاذب کارگزاری می شوند، روش نصب آن ها به دسته ای است که در آن هیچ پیچی قابل دیدن نیست. جریان هوا از نحوه لولههای خرطومی به پلنیوم باکس رسیده و بعد از انجام فعالیت یکنواختی به وسیله مدل های روزنه هوا شاهد پخش جریان هوا ثابت در ساختمان را سبب ساز ساز خواهد شد. دریچه شمسی بیشتر وقت ها از کالا آلومینیوم یا این که استنلس استیل بوده و بدون دمپر پشت روزنه ای و با فیلتر باکس یا این که پلنیوم پشت دریچه ای اصلی عمقی اکثر از پلنیوم باکس های روزنه های بی آلایش و در مدل های مختلف رنگ های پودری الکترو استاتیک (در مدل آلومینیومی) پیشنهاد گذاری و تولید می گردد. از دیگر اجزا ی ظاهریِ فیلتر باکس هوا، دریچه شمسی می باشد که در طرحهای متعدد و متنوع از محصول آلومینیوم کلیدی پوشش رنگ کوره ای ایجاد می شود.وظیفه روزنه شمسی توزیعِ متناسب هوا در گوشه و کنار می باشد. روزنه شمسی در دهانه ی خروجیِ فیلتر باکس تعبیه می گردد و از پرتاب هوا بصورت ناهمگن،عمودی و غیر متناسب خودداری می کند. دریچه خورشیدی در اتاق های تمیز (Clean Room) هست که فاقد ذرات معلق در هوا می باشد و همچنین نیاز به توزیع هوا اصلی دبی بالا است. همانطور که اشاره شوید جهت یکنواخت بودن توزیع هوا در طول روزنه اسلوت از پلنیوم باکس در پشت همین دریچه بهعنوان واسط مرجع تغذیه هوا استفاده میگردد. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب وبسایت خرید پلنیوم باکس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.