آشنایی با مواد شیمیایی مهم در صنایع و بازار خرید و فروش آنها – ایسنا

بدین ترتیب ممکن است در ارتفاع این ۹ ماه اکثر به ریشه گیری موهای خود نیاز داشته باشید. ولی در هر صورت آنچه قطعی اعلام شده است، این هست که در بازه زمانی بارداری بخصوص در سه ماهه اول، تا حد قابلیت نباید از رنگ مو (چه شیمیایی و چه گیاهی) به کارگیری کرد، علی الخصوص اگر رنگ مو به رخ تمام در راستا و ریشه مو استفاده شود. زیرا سه ماهه اول، مقطع حساسی می باشد و از طرفی پوست سر مواد شیمیایی رنگ مو را به شتاب جذب می نماید و همین مواد میتوانند وارد جریان خون مادر شوند و از طرز جریان خون به جنین صدمه برسانند. البته درباره همین موضوع، متخصصان نظرهای مختلفی دارند و نمیتوان نظریهی قطعی درباره زیانهای رنگ مو روی جنین ارائه داد. در ایالات متحده و اروپا تمایل به تمرکز بخش اعظم بر روی همین بخش وجود داشته است چون خیال می شود که اهمیت تحقیق و توسعه، مواد شیمیایی ویژه سودآوری بهتر و باثبات تری ارائه می دهند. همین مواد جزو مالامال مصرف ترین مواد هستند و به طور معمول از خلوص کمتری برخوردار بوده و در عین حالا قیمت مناسب تری دارند. مواد شیمیایی آزمایشگاهی از نظر فرمول و ماهیت مشابه مواد تصنعی و مصنوعی و غذایی موجود در بازار میباشد ، البته مواد آزمایشگاهی و خالص معمولا خلوص بالایی فروش مواد شیمیایی مازاد دارند. محققان یک کمپانی دانش بنیان در برج فناوری دانش کده صنعتی امیرکبیر چیره به توسعه و گسترش دانش فنی و ساخت بیش از ۱۵۰ گونه ماده شیمیایی فراوان خالص شدند. مواد شیمیایی که در یک پروسه اهمیت هم واکنش میدهند دیگر نمیتوانند از نیز انقطاع شوند و در فضای سبز مواد شیمیایی که خالص یافت شوند زیاد نادر هستند. ساخت یک محیط محافظتی و ایمن به جهت بچه در ارتفاع همین دوران مضاعف مهم است. به علاوه تنفس بوی مضر رنگ مو و اکسیدان به خصوص در یک فضای بسته، اثر گذاری منفی بر پرورش جنین خواهد داشت. به جهت به حداقل رساندن آسیب به جنین در حال رویش بعضی از کارشناسان رنگ نمودن مو در ۱۲ هفته نخستین بارداری را توصیه نمیکنند. در برخی مورد ها به زنان آبستن سفارش می نمایند تا از رنگ موهای گیاهی استعمال کنند، البته به کار گیری از این رنگها هم به میزان رنگهای شیمیایی خطرناک هستند؛ برهان این پیشنهاد این است که تاثیرگذاری رنگ موهای گیاهی به اندازه رنگهای شیمیایی نمی باشد یا این که در رنگ موهای گیاهى بازاری، از پاراگراف حنا نیز مواد اکسیدان وجود داراست و بهتر می باشد براى رنگ کردن مو در باردارى به ویژه در سه ماهه نخستین به کار گیری نشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.