آجر نسوز و هر آنچه که در مورد آن باید بدانید – شرکت فرانسوز یزد

آجر های نسوز لبریز کاربرد ترین جور آجر ها در هنگام ساخت و ساز و همینطور استعمال در نمای ساختمان ها و منزل ها هستند. در ایجاد همین جور از آجر نسوز از90 تا 95 درصد اکسید کروم یا این که Cr2O3 به کار گیری میشود و این آجر مقاومت گرمایی زیادی دارااست به این استدلال اکثر کاربرد آن کوره ذوب آهن آلومینیوم و کوره شیشه مذاب است. ما مشتاق هستیم که پرچمدار صنعت تولید آجر نسوز باشیم، تا بتوانیم کل نیازهای مشتریان را برطرف کرده و پیشاپیش بازارِ روز بایستیم. آجر نسوز نوعی آجر می باشد که از خاکهای چینی و نسوز تولید شده و اساسی ساختار مولکولی متراکم و دقیق است. از پیشین تا کنون بعد ها آجر مبتلا تغییرات فراوانی آجر نسوز فرانسوی شده است. دمای پخت این آجرها حدود 1200 تا 1800 سکو سانتیگراد می باشد . خاصیت پررنگ همین آجرها که در فروش آجر نسوز آلومینوسیلیکاتی نقش مهمی داراست خاصیت دیرگدازی، استحکام و ثبات ابعادی در دماهای بالا است. از این دسته آجرها نیز در نماهای خارجی و هم داخلی به کار گیری می شود. به استدلال طبیعی بودن رنگ همین دسته آجر، تغییر تحول رنگ اتفاق نمی افتد و تنوع ایجاد قابل قبولی نیز دارد. آجرهای سنتی نسبتاً سطح همواری داشته و رنگ آن نیز همان رنگ طبیعی آجر است. باران های اسیدی که به طور معمول در شهرها فراوان شکل می دهد نیز روی آن تاثیری ندارد. در معماری امروز، همت برای بازسازی طرح های سنتی عمده شده و نماهای ساختمان های امروزی برخی طرح هایی از آجرهای سنتی را در خویش جای دیتا است. هزینه آزمایش خاک ساختمان مختلف می باشد. نمای آجر نسوز در داخل ساختمان ها به طور معمول از آجر نسوز اصفهان، تهران، مشهد و سایر شهرهای پیشرفته تنظیم شده است. توجه در چک و گزینش صحیح تامین کنندگان یکی از عنصرها مهـم و مـوثر در مدیریت زنجیـره تـامین بـوده کـه نقـش بسـزایی در ایجـاد بها بـرای مشتریان دارد. در درحال حاضر حاضر ساخت کنندگان در کشورمان، جور های مختلفی از آجرهای نسوز را متناسب حساس اهداف گوناگون تولید و برای تامین نیاز مصرف کنندگان به بازار عرضه می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *