امروز: جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۳۳    عبارت مورد جستجو: اورژانس هوایی الیگودرز

یک کودک مصدوم 6 ساله درمنطقه بونان الیگودرز باکمک اورژانس هوایی، ازمرگ نجات یافت.

كد خبر : ۸۰۹۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان گفت: پایگاه اورژانس هوایی الیگودرز فردا با حضور مشاور راهبردی برنامه‌ریزی اورژانس کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

كد خبر : ۸۱۸۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴


مشاور راهبردی اورژانس کشور گفت :امسال 9 پایگاه نوروزی برای ارائه خدمات اورژانسی با بالاترین کیفیت در سطح استان لرستان  تجهیز شدند .

كد خبر : ۸۱۹۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵


پیرمرد 67 ساله روستایی از بخش زز وماهرو الیگودرز جهت درمان  با امداد رسانی اورژانس هوایی  به بیمارستان شهید ولیان این شهرستان منتقل شد.

كد خبر : ۸۲۰۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷


مادر باردار الیگودرزی با امدادرسانی اورژانس هوایی بیمارستان شهید ولیان شهرستان  از  مرگ حتمی  نجات یافت.

كد خبر : ۸۲۳۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷


ظهر امروز اورژانس هوایی الیگودرز  طی مراسمی با حضور وزیر بهداشت، در ستاد مرکزی وزارتخانه و به صورت ویدئو کنفرانس همزمان به چهار شهر کشور به بهره برداری رسید.

كد خبر : ۸۲۵۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۲


حسینعلی رفایی  گفت : افزایش تعداد پایگاههای امداد رسانی در سطح استان در اولویت  برنامه های امسال  قرار داشته  وسهم شهرستان الیگودرز سه پایگاه می باشد.

كد خبر : ۸۲۵۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۱


مادر باردار سپیددشتی با امداد رسانی به موقع اورژانس هوایی الیگودرز از مرگ حتمی نجات یافت.

كد خبر : ۸۲۸۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۷


اورژانس هوایی الیگودرزجان یک پیرمرد ساکن روستای صعب العبور چالان که دچار بیماری قلبی و تنفسی  بود را با امدادرسانی به موقع نجات داد.

كد خبر : ۸۲۹۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴


اورژانس هوایی الیگودرز با امداد رسانی به موقع جان پیرزن  با سطح پایین هوشیاری  وساکن روستای صعب العبور آبگرمک بخش ززو ماهرو را نجات داد.

كد خبر : ۸۳۰۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۰


دو مادر باردار و دو  بيمار بدحال روستاهای صعب العبورشهرستان توسط عمليات اورژانس هوايی الیگودرز از مرگ حتمی  نجات يافته و به مراكز درمانی منتقل شدند.

كد خبر : ۸۳۳۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۶


اورژانس هوایی الیگودرز در 48 ساعت گذشته با انجام دو ماموریت جان یک مادرباردارروستایی و جوان مجروح بر اثر سقوط از ارتفاع را نجات داد. 

كد خبر : ۸۳۴۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۹


اورژانس هوایی الیگودرز در طی 48 ساعت گذشته با امداد رسانی به موقع جان یک مادر باردار روستایی و 2 بیمار مناطق صعب العبور ومحروم شهرستان  را نجات داد.

كد خبر : ۸۳۴۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۰


اورژانس هوایی الیگودرز با امداد رسانی به موقع جان یک مادر باردار ویک جوان روستایی ساکن مناطق صعب العبور ومحروم شهرستان  را نجات داد.

كد خبر : ۸۳۵۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۵


اورژانس هوایی الیگودرز با امداد رسانی سریع جان یک مادر باردار و یک مجروح حادثه تصادف در مناطق صعب العبور ومحروم بخش بشارت  شهرستان را نجات داد.

كد خبر : ۸۳۷۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۳


اورژانس هوایی الیگودرز  با امداد رسانی سریع  جان دختربچه چهار ساله سپیدشتی سقوط از ارتفاع  را نجات داد .

كد خبر : ۸۳۹۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷


بالگرد اورژانس هوایی الیگودرز با امداد رسانی بموقع جان دو نوزاد، مادرباردار ویک مصدوم بروجردی سقوط از ارتفاع را نجات داد .

كد خبر : ۸۴۰۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


اورژانس هوایی الیگودرز با امداد رسانی سریع جان دو بیمار از شهرستان دزفول ویک بیمار روستایی از مناطق پرچل شهرستان را نجات داد.  

كد خبر : ۸۴۱۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱


اورژانس هوایی الیگودرز با امداد رسانی سریع  جان دو بیمار روستایی و دو کودک که به دلیل شرایط اورژانسی به مراکز درمانی مرکز استان منتقل شدند را نجات داد .    

كد خبر : ۸۴۴۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


بالگرد اورژانس الیگودرز صبح امروز با امداد رسانی به موقع مادر باردار20ساله  روستایی بخش بزنوید  را از مرگ حتمی نجات داد.

كد خبر : ۸۴۶۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰


عصر دیروز  در طی عملیات امداد رسانی نوزادی بر فراز آسمان ودر داخل بالگرد اورژانس هوایی الیگودرز  به دنیا آمد .

كد خبر : ۸۴۷۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶


رئیس مرکز اورژانس لرستان از زایمان مادر باردار در بالگرد اورژانس هوایی الیگودرز خبر داد.

كد خبر : ۸۵۵۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۸


اورژانس هوایی الیگودرزبا امدادرسانی به موقع  جان یک بیمار جوان روستایی ساکن  در مناطق صعب العبورو سخت گذر شهرستان  را نجات داد .

كد خبر : ۸۵۶۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷


اورژانس هوایی الیگودرز با امداد رسانی بموقع جان یک مادر باردار  و یک جوان روستایی را از مرگ  نجات داد.

كد خبر : ۸۵۸۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


جوان سپیدشتی که بر اثر حمله خرس مجروح  شده بود با امداد رسانی  بموقع اورژانس هوایی الیگودرزاز مرگ حتمی نجات یافت .

كد خبر : ۸۵۹۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲


بالگرد اورژانس هوایی الیگودرز با امداد رسانی بموقع جان یک بانوی کوهنورد در ارتفاع بیش از 4هزار متری  ویک گردشگر  را از مرگ حتمی نجات داد .

كد خبر : ۸۶۰۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


اورژانس هوایی الیگودرز با امداد رسانی سریع جان دو بیمار ودو مادر باردار روستایی از مناطق صعب العبور و سخت گذرشهرستان را نجات داد. 

كد خبر : ۸۶۹۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


اورژانس هوایی الیگودرز طی 24 ساعت گذشته  با امداد رسانی سریع جان دو بیمار سقوط از ارتفاع  و نوزاد روستایی از مناطق صعب العبور و سخت گذرشهرستان را نجات داد.

كد خبر : ۸۷۴۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


بالگرد اورژانس هوایی الیگودرز با امداد رسانی سریع جان  پنج نفر  کوهنورد مفقود شده در قلل اشترانکوه را ازمرگ نجات داد . 

كد خبر : ۸۷۶۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۷


اورژانس هوایی الیگودرز با انجام بیش از 300مامورتی طی یکسال گذشته خدمات قابل توجهی به مردم ارائه داده ولی افرادی که همواره منافع شخصی و حزبی  را به منافع عمومی ترجیح داده قصد زیر سوال بردن این خدمات را دارند.

كد خبر : ۸۸۰۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸


زن جوانی  الیگودرزی که توسط فرزندش از ناحیه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود با امداد رسانی سریع بالگرد اورژانس هوایی از مرگ حتمی نجات یافت.

كد خبر : ۸۸۱۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸


بالگرد اورژانس هوایی الیگودرز با امداد رسانی بموقع جان یک مادر باردار  روستایی سالکمن مناطق صعب العبور شهرستان را از مرگ حتمی نجات داد.

كد خبر : ۸۸۱۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۱


راهپیمایی باشکوه مردم همیشه در صحنه  شهرستان الیگودرز  در چهلمین فجر انقلاب اسلامی برگزار شد. 

 

كد خبر : ۸۹۵۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۲